Barvatorps River

121.jpg

I nov-09 flyttade en svart terrorist in i paradiset, han har gett mig en del gråa hår men framförallt så mycket glädje o kärlek min lilla prins. River är en mycket social o trevlig hane med en arbetslust som aldrig tar slut. Han tackar aldrig nej till arbete oavsett om det är spår, sök, saksök, skydd eller lydnad. I sept-11 L-testades han o bedömdes lämplig att prövas som polis/väktarhund o tanken är att husse ska ha honom i tjänst o jag ska tävla honom. River är allt jag önskade mig o lite till:-) Han är röntgad A/UA!

 

Rivers Föräldrar

KORAD Barvatorps Finta

HD: A ED: UA

MH, KORAD 135p (gamla)

Lägre klass spår, Lydnad II

IPOI IPOII BHPI Entre´s Ixxon

HD: A ED:UA

MH, MT 535p (nya)

IPO BHP II

 

Stamtavla


IPOI IPOII BHPI
Entre´s Ixxon

IPOIII S B (IPO/BHP)CH SCHHII
Xando Vom Waldwinkel

IPOIIISCHHIII
Lasco Westfalenspross
SCHHIII
Indie Vom Waldwinkel

Hyldebo Ekko
BHPIII IPOIII KORAD
Raskabo Maxxon
BHPI
Degn´s Qphönix
 KORAD
Barvatorp´s Finta
PH
Lindemans Azco
PH
Whio´s Greve Goliat

Ikegårdens Pennie
KORAD
Barvatorp´s Diva
BHPIII IPOIII KORAD SCHHIII
Atenagårdens Tabo

KORAD LP SLCH TJH
Barvatorp´s Alfa

Barvatorps R kull födda 2009-10-01

Namn Hd/Ed MH MT Exb L-test Utst SPH SÖK SKH RPH Lyd TJH Övrigt
Röja        AA/00 Ja                      
River AA/00 Ja  509  GK GK polis    Hkl          VH  
Risk CB/01       GK polis              PH Bor o jobbar i Norge.

Helsyskon efter samma föräldrar, Barvatorps W kull födda 2011-03-26

Namn Hd/Ed MH MT Exb L-test Utst SPH SÖK SKH RPH Lyd TJH Övrigt
Wilda  B/UA  Ja  435        EKL        II    Avel
Wixi  --------  ---  ---  -------- ----------   -----  -----  ------  ------ -----   ----- ----   avliden pga förgiftning
Wilja  AB/UA                        
Wasp  A/01  Ja  457    GK polis            I    Krypt

MH, Eskilstuna 2011-04-25
Beskrivare: Leif Hjelm

  1 2 3 4 5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar ochdrar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad,men drar sig inte undan.


Wilda

Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad.

River, Röja

Wasp

Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvillig. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

River, Röja
Wasp, Wilda

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar
sig undan, tar eventuellt kontakt med f ö.

Accepterar. Är neutral.

River

Accepterar. Svarar med kontakt beteende
Röja
Wasp, Wilda

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Röja
Wilda

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

River
Wasp

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt
eller nyper i f öremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Röja
Wilda

Griper direkt, hugger föremålet.

River
Wasp

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller,drar ej emot

Biter - drar emot, släpper, tar om.River

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl.släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

Röja
Wasp
Wilda

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter.

Wasp 2a ggn
Wilda 2a ggn

Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. 
River 1-2 ggn
Röja 1-2 ggn
Wasp 1a ggn
Wilda 1a ggn

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet/springer
ej fram.
Wasp 2a ggn
Wilda 2aggn

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tids fördröjning. River 1a ggn
Röja 2a ggn

Griper direkt, släpper.

Röja 1a ggn 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

River 2a ggn
Wasp 1a ggn
Wilda 1a ggn

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Röja

Är uppmärksam
och i huvudsak
lugn. Enstaka aktivitets-
h öjningar

River

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.

Wilda

Är orolig. Växlar
snabbt aktiviteter.


Wasp

5.a AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer fig. utan avbrott.

Wilda

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

River, Röja

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

Wasp

5.b AVST.LEK
Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

River, Röja
Wasp, Wilda

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar
under mom. f örsta del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5.c AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till fig. Ointresserad.

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremål.

Går fram när fig. ger sig tillkänna.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

River, Röja
Wasp, Wilda

5.d AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men
visar intresse.

Leker, griper
försiktigt, släpper,
drar ej emot.

Griper direkt.
Kan släppa och
ta om. Drar emot.

 

Griper direkt med hela
munnen. Drar
emot, släpper ej.

River, Röja
Wasp, Wilda

5.e AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Röja
Wasp, Wilda

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

River

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

River
Wasp, Wilda

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Röja

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

River
Wasp, Wilda

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Röja

Visar flera någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö lägger ner overallen.

Går fram när fö sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.
Wasp

Går fram till overallen när fö står bredvid.

Går fram till overallen när fö gått halva avståndet.
Röja

Går fram till overallen utan hjälp.

River
Wilda

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

River, Röja
Wasp, Wilda

Liten båge, el litentempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN.
Kvarst ående intresse

Inget intresse
f ör overallen.Röja
Wasp, Wilda

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

River

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot
overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

River, Röja
Wasp, Wilda

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
Wasp

Går fram till skramlet när fö
st år bredvid.

Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

River, Röja
Wilda

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarst ående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

River, Röja
Wasp, Wilda

Liten båge, el liten tempoväxl, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna.

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarst ående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

River, Röja
Wasp

Stannar upp/
luktar p å ljudkällan vid ett tillfälle.
Wilda

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Röja
Wasp

Visar enstaka hotbeteenden.

River

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Wilda

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa
avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Wasp, Wilda

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

River, Röja

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö.

River, Röja
Wasp, Wilda

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avstånds-
reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan
flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när fö tagit av figs klädnad.

Går fram när fö talar med fig/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när fö står bredvid.

 

Går fram till spöket när föraren gått halva vägen.

Går fram till spöket utan hjälp.

River, Röja
Wasp, Wilda

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när fig. bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

River, Röja
Wasp, Wilda

Intensivt kontakt- beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

River, Röja
Wasp, Wilda

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2
Gripande

Griper ej.


Wasp

Griper ej direkt, nosar först på förem.

Griper försiktigt
eller nyper i f öremål.

Griper direkt med hela munnen.

River
Wilda

Griper direkt, hugger föremålet.

Röja

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

River, Röja
Wasp, Wilda

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår
till aktivitet/ passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt tendenser/ avstår skotten

L-Test Risk, Norge                                    L-Test River, Västerås

Egenskaper Bedömning
Tillgänglighet Tillgänglig öppen
Kamplust Måttlig
Temperament Livlig
Skärpa Måttlig
Försvarslust Liten
Nervkonstitution

Relativt Nervfast

Hårdhet Måttligt Hård
Dådkraft Måttlig
Skottprov Skottfast
Egenskaper Bedömning
Tillgänglighet Tillgänglig öppen
Kamplust Måttlig
Temperament Livlig
Skärpa Obetydlig
Försvarslust Liten
Nervkonstitution

Måttligt Nervfast

Hårdhet Något vek
Dådkraft Måttlig
Skottprov Skottfast

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)