Quincygårdens Flora

img-0045.jpg

Flora är min första hund, mitt hjärta o paradisets Drottning. När jag köpte henne skulle jag absolut inte tävla med henne utan ville bara ha henne som sällskap och att träna med. Jag köpte henne från uppfödaren när hon var 16 månader, tanken först var att ha henne på foder men då hon röntgades med en 1a på ena armbågen köpte jag henne istället. När jag haft henne ett år provade vi trots allt på det där med tävling, 125p i lydnadsklass 1 tror jag det blev men jag fick blodad tand o i vår andra tävling vann vi på 185p.

Flora är KORAD på 151p, LP1, 2 x 1a pris i lydnadsklass II, Ekl spår och Gk lkl skydd vi har även provat på sök.

Stamtavla

S20026/96
BHPIII IPOIII KORAD SCHHIII

Atenagårdens Tabo
S54872/92
Hasseman's Axxe
S69352/90
Arry Vom Schloss Zweibrüggen
S53028/88
KORAD TJH

Äventyr's Blanka
S39797/92
Atenagårdens Lura
S47309/91
Jack v Stieglerhof
S19000/91
Carola Von Trafalga
S18330/99
KORAD LPI

Kickwas Bess
SZ1814820
IPOIII SCHHIII

Arry Vom Haus Leica
SZ1614055
SCHHIII

Fero Vom Zeuterner Himmelreich
SZ1741950
SCHHIII

Ronda Vom Stauderplatz
S21726/94
Kickwas Quincy
S15806/92
Kickwas Fantomen
S60633/89
Kickwas Wessi

Kullöversikt Quincygårdens F-kull 2003-07-02

namn Hd/Ed MH MT Exbeskr L-Test Utst
Fran-Fine A/1 Ja ejgk      
Flora B/1 Ja 151p GK    
Flixie B/0 Ja        
Fuxia C/0          
Folke-B C/0 Ja        
Frank C/0 Ja ejgk      
Falko B/1 Ja 219p GK    
namn SPH SÖK SKH RPH Lyd TJH Övrigt
Fran-Fine LKL       II    
Flora EKL  LKL LKL   III    LP1
Flixie              
Fuxia              
Folke-B              
Frank EKL            
Falko LKL       II    

 MH

  1 2 3 4 5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar ochdrar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad,men drar sig inte undan.

 Flora

Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad.

  

Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvillig. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll.

Flora

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

  

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar
sig undan, tar eventuellt kontakt med f ö.

Flora

Accepterar. Är neutral.

  

Accepterar. Svarar med kontakt beteende

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Flora

Leker aktivt, startar snabbt.Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.


 

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt
eller nyper i f öremålet.

Flora

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

  

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller,drar ej emot

Biter - drar emot, släpper, tar om.Flora

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl.släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter.

 

Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. 
Flora 1-2 ggn

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet/springer
ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tids fördröjning.

Griper direkt, släpper.

Flora 1a ggn 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Flora 2a ggn

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.Är uppmärksam
och i huvudsak
lugn. Enstaka aktivitets-
h öjningar

 

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.

Flora

Är orolig. Växlar
snabbt aktiviteter.

5.a AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer fig. utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Flora

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5.b AVST.LEK
Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

 

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

Flora

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar
under mom. f örsta del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5.c AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till fig. Ointresserad.

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremål.

Flora

Går fram när fig. ger sig tillkänna.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

 

5.d AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men
visar intresse.

Flora

Leker, griper
försiktigt, släpper,
drar ej emot.

Griper direkt.
Kan släppa och
ta om. Drar emot.

 

Griper direkt med hela
munnen. Drar
emot, släpper ej.

 

5.e AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Flora

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

 

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flora

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

 

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Flora

Visar flera någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö lägger ner overallen.

Går fram när fö sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när fö står bredvid.

Flora

Går fram till overallen när fö gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

 

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

 

Liten båge, el litentempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna.

Flora

Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN.
Kvarst ående intresse

Inget intresse
f ör overallen.Flora

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot
overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

 

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flora

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Flora

Går fram till skramlet när fö
st år bredvid.

Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

 

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarst ående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Flora

Liten båge, el liten tempoväxl, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna.

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarst ående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

 

Stannar upp/
luktar p å ljudkällan vid ett tillfälle.

Flora

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Flora

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa
avbrott.

Flora

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avstånds-
reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan
flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Flora

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när fö tagit av figs klädnad.

Går fram när fö talar med fig/ lockar på hunden.

Flora

Går fram till spöket när fö står bredvid.

 

Går fram till spöket när föraren gått halva vägen.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när fig. bjuder.

Flora

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontakt- beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Flora

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på förem.

Griper försiktigt
eller nyper i f öremål.

Flora

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Flora

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår
till aktivitet/ passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt tendenser/ avstår skotten

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)